Vítejte na stránkách obce Obec Úhlejov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Turistika

Cykloturistika

Přes Úhlejov vede jedna konkrétní cyklotrasa. Je zaznamenávána číslem 4086. Délka členité trasy je 22,8 kilometrů. Začíná se na 380 metrech nadmořské výšky, nejvyšší bod dosahuje 671 m.n.m..

Vede následujícími místy: Hořice - Miletín - Úhlejov - Třebihošt - Zvičina - Horní Brusnice- Mostek - Debrné

Hipoturistika

Co je to hipoturistika

Vstupem do 21. století, po čtyřicetiletém úpadku možností chovat jako domácí zvíře koně se taktéž vstupem do Evropské unie otevírají další možnosti jeho využití k obohacení života milovníků koní za účelem cestování na jeho hřbetě. Vzniká nový druh turistiky – hipoturistika (cestování na koni, koňském povoze…) Proto jsou budovány Jezdecké stezky, tak jako je tomu v okolních zemích. Díky rozvoji jezdeckých stezek jsou budovány i jezdecké stanice, kde je možno podnikat ve službách ubytovacích, stravovacích jak pro jezdce tak pro koně.

Jsme součástí páteřní jezdecké stezky, která má počátek v rakouské Vídni a prochází Jihočeským krajem do kraje Pardubického, kde na ranči LL Kovářov je jezdecká křižovatka, vedená západovýchodním směrem spojující Středočeský kraj s Vysočinou dále pak na Moravu. Z Kovářova u Sečské přehrady vede jezdecká stezka přes Kříčeň do Královéhradeckého kraje do Kunčic u Nechanic, krajem Podzvičinska a v budoucnu Podkrkonoším, Krkonošemi a přes státní hranici napříč Polskem až k Baltickému moři.

Proto, aby se splnila oboustranná touha, budou budovány v našem kraji Jezdecké stanice a v jejich okolí Jezdecké stezky. Tyto Oblastní jezdecké stezky budou mít za účel možnost návštěvy historických památek a dalších zajímavostí kraje, na rozdíl od Páteřní stezky, která vede od někudy někam. Zároveň pak budou vznikat malé okruhy kolem Jezdeckých stanic.

Vedle samotných sportovních zážitků přináší hipoturistika krásné zážitky z cest přírodou, zajímavá setkání s místními obyvateli a ostatními turisty.

Jízda po značených stezkách se řídí určitými pravidly, se kterými se seznámíte na jezdeckých stanicích. V současné době je na území Podzvičinska označeno minimum, tyto trasy jsou navrženy prozatím jako doporučené. Trasy byly navrženy OS Jezdecké stezky Královéhradeckého kraje. Stručné znění pravidel pohybu po stezkách uvádíme dále:

PRAVIDLA POHYBU NA HIPOTRASÁCH

Maximální počet koní ve skupině je 10.

Průvodce nebo vedoucí skupiny ji vede a je za ní odpovědný. Je vybaven mobilním telefonem, znalý pohotovostních čísel v případě potřeby a je informovaný z výchozí stanice o trase, na kterou se vydávají.

Je zakázáno provádět vyjížďky z trasy za účelem projížděk po polích a loukách mimo stezku, vjíždět do lesních porostů, rušit zvěř.

Dbáme opatrnosti na rizikových místech křižování se silniční dopravou, na společných úsecích s turistickými a cykloturistickými značenými stezkami.

Nejezdíme tryskem, neskáčeme překážky, kde neznáme místo doskoku.

Chodce a cyklisty na stezce míjíme v kroku. Při předjíždění dbáme zvláštní opatrnosti. Míjení dvou jezdců volíme zásadně z pravé strany.

Je zakázáno tábořit mimo určená místa a rozdělávat oheň. Chraňte sebe i přírodu.

Jezdci vyjíždějí na jezdeckou stezku na vlastní nebezpečí.

Při vzniku problému s majiteli pozemků, kontrolními orgány Policie ČR, Lesní stráží apod. je třeba okamžitě informovat nejbližší jezdeckou stanici a následně situaci řešit.

Je povinností každého uživatele jezdecké stezky seznámit se s celým provozním řádem.

Hipostezky

Krkonošská stezka (Trasa značena, barva červená, délka 136 km)

Krkonošská stezka se napojuje na nadregionální jezdeckou stezku, která má počátek v rakouské Vídni a prochází Jihočeským krajem do kraje Pardubického. Ze Starých Ždánic pak protíná kraj severním směrem přes Roudnici, Nechanice, Sadovou do Cerekvice nad Bystřicí. Pokračuje kolem Hořic přes Miletín do Úhlejova. Na tomto úseku doporučujeme krátce odbočit k hotelu Pod Zvičinou, kde již brzy rozšíří areál o jezdecký okruh. Zatímco děti absolvují sportovně-relaxační stezku, vy se můžete se kochat úchvatným výhledem na Krkonoše a přitom ochutnávat léčivou vodu z místní studánky. U nedaleké Raisovy boudy se připojuje zeleně značená stezka z Českého ráje. V Bílé Třemešné je možné se zastavit v domě J.A.Komenského. Trasa pokračuje po silnici k pohádkové přehradě Les Království a dále naučnou stezkou přes Nemojov do Nových Domů. Minete Chotěvice, Karlov a Čermnou, dále vaše kroky povedou do Bolkova. Odtud je to jen kousek k Hoffmannovým boudám. Zde se vydejte vlevo na Zrcadlovky, dále po lesní svážnici na Kolínskou boudu. Na rozcestí U Thámových bud je možné krátce odbočit k Vlašským Boudám na farmu Sosna. Z rozcestí ale trasa pokračuje podél potoka Javořím dolem k Javořímu Mlýnu. U mlýna se jezdecká stezka opět připojuje k modré pěší trase přes Velkou Úpu na Výsluní a dále Krakonošovým údolím ke Spálenému Mlýnu. Stezka se stáčí vpravo k Dlouhému hřebenu, rovně přes Cestník. A konečně, tzv. „starou cestou“, se dostanete až do Horních Albeřic a na hranice s Polskem, kde Krkonošská stezka končí. V budoucnu ale dojde k propojení stezek přes Polsko až Baltskému moři.

Penzion Lika
Kontaktní osoba: p. Kaprasová
Úhlejov 41, 507 71 Miletín
Tel.: 493 693 350
Mob.: 605 217 374
Email: penzion.lika@seznam.cz
Web: http://penzion.lika.sweb.cz/

Jezdecká stanice Formanka
Nové Domy 90
544 62 Vítězná
mob. 739 019 132
email: hynek.jezdeckestezky@seznam.cz

Bolkovský dvůr
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Čílová
543 72 Rudník u Vrchlabí (část Bolkov)
Mob.: +420 603 751 540
Email: bolkovskydvur@seznam.cz
Web: http://bolkovsky-dvur.konvi.cz/

JS Donarova Samota
Litoboř 6, Hořičky 552 05
776 172900, 491 491726
email. Jízdárna.litobor@seznam.cz
www.jizdarnalitobor.wbs.cz

Královédvorská stezka (Trasa plánovaná, neznačená, barva zelená, délka 26 km)

Z páteřní Krkonošské stezky se nedaleko Hořic odpojuje Královédvorská stezka na Dubenec, Libotov ke Krakonošově vyhlídce. Souběžně s červenou turistickou trasou se dostanete k přírodní galerii barokního sochařství - Braunova Betlému. Podél stejné červené trasy se Křížovou cestou dojdete až k baroknímu areálu Kuks. Komplex založený F.A. Šporkem jistě stojí za návštěvu. Stezka pokračuje na Vlčkovice, Chvalkovice do Litoboře, kde vás uvítají na jezdecké stanici Donarova Samota.

Podzvičinská stezka aneb za královstvím lesa ( Trasa plánovaná, neznačená, barva zelená, délka 25 km)

Ze Staré Paky povede stezka na Novou Paku směrem na Přírodní park Sýkornice a dále na Pecku. Z Pecky se vydejte souběžně s cyklostezkou k barokní kovárně, Kalským údolím na Zvičinu. Zdatní jezdci mohou s koněm absolvovat strmý výstup na 671m vysoký vrchol, ostatní následují cyklostezku kolem Zvičiny do Bílé Třemešné, kde se stezka připojuje na červenou Krkonošskou stezku. Odtud odbočuje stezka na Těšnovskou přehradu známou spíše pod názvem Les Království, jedno z nejkrásnějších vodních děl v republice. Z Nemojova se vydejte krásnou lesní cestou směrem na Hájemství až do jezdecké stanice ve Vítězné.

Farma zvířat
Žaneta a Miroslav Pfefrovi
Nová 390
507 91 Stará Paka
email: sorbon.np@tiscali.cz
493 798 599 mobil: 603 723 058 ; 731 225 203
www.farmazvirat.com

Jezdecká stanice Formanka
Nové Domy 90
544 62 Vítězná
mob. 739 019 132
email: hynek.jezdeckestezky@seznam.cz

Trasa Český ráj a Podkrkonoší (Trasa plánovaná, neznačená, barva modrá, délka 72 km)

Výchozím bodem trasy je jezdecká stanice ve Vítězné, vyjedete směrem na Bradlo přes Zadní Mostek do Borovničky. Trasa povede převážně lesním porostem nebo po okraji lesa až do Staré Paky. Ze Staré Paky se můžete vydat na trasu značenou zelenou barvou, která vás zavede přes Pecku na Krkonošskou trasu k Raisovým chatám. Modrá stezka pokračuje západním směrem do Železnice. Jakmile opustíte Podůlší, dostanete se do chráněné krajinné oblasti Český ráj. Před vámi se náhle otevřou překrásné scenérie Prachovských skal. Terén skalního města je poněkud náročnější, proto doporučujeme absolvovat procházku skalami pěšky. Stezka pokračuje do Pařezské Lhoty, kde vám jistě poskytnou potřebné zázemí pro vás i vašeho koně. Zajisté vám zde poradí, jaké další zajímavosti je možné v okolí navštívit. Za zmínku určitě stojí lovecký zámeček Humprecht nebo dům Fráni Šrámka v Sobotce. Do Jičína zase rády zavítají malé děti. Městečko je proslulé jako „město pohádky“, nachází se zde i Rumcajsova ševcovna nebo muzeum hry.

Farma zvířat
Žaneta a Miroslav Pfefrovi
Nová 390
507 91 Stará Paka
email: sorbon.np@tiscali.cz
493 798 599 mobil: 603 723 058 ; 731 225 203
www.farmazvirat.com

Jezdecká stanice Formanka
Nové Domy 90
544 62 Vítězná
mob. 739 019 132
email: hynek.jezdeckestezky@seznam.cz

Jízdárna Erbanovi
Pařezská Lhota 17
506 01 Jičín
tel: 493 524 662
776 636 740 www.kone-ceskyraj.wz.cz
email: zlaticko.parez@seznam.cz

Pěší turistika

1. Na Zvičinu přes Růžovky (zelená značka)

- Z Hořic trasa stoupá na hřeben Hořického chlumu k Hlohovské kapli a sejde opět dolů do výletního místa Dachovy, kde je velké koupaliště a pramen pitné vody, zvaný Kalíšek. Pokračujte po silnici lesem, zvaným Miletínský les, dojdeme do Chroustova. Nad ním v třešňové alejí cesta odbočí doprava, přejde údolí Dolnoúhlejovského potoka a vystoupí na Růžovky. Nad nimi vlevo je les Havírna. Cesta stále prudce stoupá vzhůru a po projití smrkovým lesem se nám otevře oblast vlastního masívu Zvičiny. Podle pastvin dojdeme do osady Zvičina a odtud na vrchol kopce. Trasa poskytuje pohledy na Záchlumí, výše pak na oblast Českého ráje, Novopacko a na Krkonoše.

Délka trasy: 20km

2. Na Zvičinu přes Třebihošť (modrá značka)

- Cesta nás povede v Lázních Bělohradu přes Bažantnici, podle rašelinových rybníčků a Anna-mariánského pramenu k rybníkům Byšičky a Hluboký, odtud k rybníku u Tetína. Přes Vlkanov a Miletínek se dostaneme k Miletínské bažantnici. Projdeme Miletínem, vystoupíme mírnou polní cestou k Miletínským lázním. Odtud sejdeme do soutěsky u Brodku, budeme pokračovat po silnici kolem Kamenného hrádku a za Hornoúhlejovským potokem odbočíme vlevo nahoru do lesa. Přes pastviny dojdeme k horní části obce Třebihošť. Odtud stoupá cesta vzhůru přes Zadní Zvičinu na vrchol kopce. Z této trasy vidíme Záchlumí, Vřesník, Valy a výše celé panoráma od Jičína po Krkonoše, včetně Podkrkonoší.

Délka trasy: 17km

publikováno: 13. 2. 2021 22:42, Jan Stránský

Novinky z obce a volného času

1. miletínský Masopust

publikováno: 1. 2. 2024

  • Lenka Šedivá DiS.
  • 605

Oslavy 900 let města Miletín - miletínský Masopust 10. února 2024.

Program letního kina Boháňka

publikováno: 15. 7. 2021

  • Lenka Šedivá DiS.
  • 905

Program letního kina na Boháňce - červenec a srpen 2021.

Brodecký sekáč

publikováno: 14. 6. 2021

  • Lenka Šedivá DiS.
  • 827

Brodecký sekáč 

sobota 19. 6. 2021 od 14.00 hodin