Vítejte na stránkách obce Obec Úhlejov, chcete si nastavit zobrazení:

Brodek

Osada, jejíž jméno bylo odvozeno od malého brodu na říčce Bystřici. Podle úvah J. V. Šimáka se toto místo připomíná při vpádu polského vojska do Čech v roce 1110. Nejstarší část osady vznikla v 18. století a vývoj pokračoval ve století 19.. Rokem vzniku lze označit rok 1829. V dnešní době je tato část obce nejen vyhledávanou chatařskou a rekreační oblastí, ale žije zde i převážná většína starousedlíků.

BRODECKÁ ZVONICE

Na oltář první světové války byly v roce 1916 sňaty tři zvony z věže miletínského kostela . V březnu 1918 došlo i na dva zvony z Úhlejova a Brodku, které byly pro válečné účely zrekvírovány . Zvony byly roztaveny a použity pro válečné hospodářství. Od roku 1918 do roku 1922 v obci nebyla zvonice a nezvonilo se. Toto bylo nelibě přijímámo reprezentací obce i obyvatelstvem. Byla uspořádána dobrovolná sbírka, která vynesla přes tisíc korun. Pomohly i výnosy zábav a divadel i darované naturálie dříví a dovozy. Nový zvon pro osadu Brodek vážil 23 kg, pro Horní Úhlejov 24 kg. V té době se za jedno kilo platilo 44,- Kč. Dne 5. listopadu 1922 byly zvony na Úhlejově a na Brodku posvěceny a od této doby se pravidelně zvonilo. Do 60 let 20. století zvonil Jan Mikulka a Josef Jákl z Brodku. Na brodeckém zvonu je vylitý nápis „ Ku slávě boží, pořízen sbírkou milodarů občanů Dl. Ouhlejova l.p. 1922. 16./5.“. Zvon byl umístěn do rasochy kaštanu u domu čp. 48 v Brodku.

Brodecký zvon koncem 20 století již neplnil svoji funkci a z důvodů zaklínění zvonu v rasoše starého kaštanu u domu čp. 48 hrozilo jeho poškození. Z podnětu předsedkyně komise veřejného pořádku a životního prostředí Obecního úřadu v Úhlejově paní Daniely Valentové byl osud zvonu v roce 1991 dořešen. Předsedkyně komise Daniela Valentová zajistila odborný posudek na brodecký zvon z Krajského střediska Státní památkové péče v Pardubicích. Pracovník této organizace Ing. Dobrkovský po prohlídce doporučil sundání zvonu a vybudování nové zvonice. Dále dopisem ze dne 12. září 1991 požádala Okresní úřad referát kultury v Jičíně o finanční příspěvek na zhotovení nové zvonice.

Bylo rozhodnuto, že nová zvonice bude postavena v blízkosti původního místa v osadě Brodek u domu čp. 48. Strom – vzrostlý smrk v lese za Brodkem na zvonici byl darován Lesní správou Lázně Bělohrad a byl pokácen a odkorněn Josefem Špůrem a Petrem Valentou. Odborné tesařské práce na výrobě zvonice provedl Ladislav Voňka z Třebihoště za úhradu, kterému bylo za tuto práci zaplaceno 3.707,-Kč. Na pracích spojených se zajištěním, výrobou a umístěním zvonice se podíleli : Daniela Valentová, Josef Špůr, Josef Jákl, Petr Valenta a František Munzar. Zvonice byla umístěna na místo v létě roku 1992.

Na Mikuláše v prosinci roku 1996 se zřítila brodecká zvonice z důvodu narušení dřevěného sloupu v místech styku se zemí. Zřícením zvonice nedošlo k poškození samotného zvonu. Zvon byl uložen v hasičské zbrojnici . Bylo rozhodnuto, že oprava zvonice bude provedena dodavatelským způsobem a to firmou Milana Munzara z Úhlejova a Ladislava Voňky z Třebidoště . Postavení opravené zvonice bylo provedeno za pomoci upraveného nakladače Zemědělského družstva Miletín v prosinci roku 1997. Zvonice byla umístěna na betonovou patku na obecní pozemek mezi dům čp. 48 a dům čp. 32 na Brodku. Na stavění opravené zvonice se podíleli : František Munzar, Milan Munzar, Miroslav Mašek, Petr a Luděk Špůrovi, Josef Jákl, Jaroslav Šubr a Petr Valenta.

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva Obce Úhlejov z důvodu poškození brodecké zvonice povětrnostními vlivy byla dne 15. listopadu 2008 zvonice sejmuta. Toto rozhodnutí bylo učiněno z důvodu bezprostředního ohrožení života a zdraví občanů a poškození majetku při samovolném pádu zvonice. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že zvonice bude nově nainstalována na jaře roku 2009 a to po tesařském zpracování sloupu a rasochy zvonice . Bude zachována střecha zvonice po opravě střešní krytiny . Nutná bude i řádná a kvalitní ochrana nátěrem před povětrnostními vlivy. Zvonice byla sejmuta za pomoci autojeřábu. Prohlídkou bylo zjištěno, že je dřevo v místech uchycení zvonice u betonové patky vyhnilé a uvolněné kolem šroubů. Ze sejmuté zvonice byl demontován zvon , který byl uložen na Obecním úřadě. Střecha zvonice je uložena v Hasičské zbrojnici. Došlo ke zhotovení zcela nové vrchní části zvonice, která byla nainstalována zpět a byl pověšen i zvon.

Historie brodecké zvonice ke stažení (17 MB).

aktualizováno: 24. 11. 2020 10:50, Martin Stránský

Novinky z Brodku

Brodek

aktualizace galerie: 2. 7. 2020

  • Jan Stránský