Vítejte na stránkách obce Obec Úhlejov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Brodek

Osada, jejíž jméno bylo odvozeno od malého brodu na říčce Bystřici. Podle úvah J. V. Šimáka se toto místo připomíná při vpádu polského vojska do Čech v roce 1110. Nejstarší část osady vznikla v 18. století a vývoj pokračoval ve století 19.. Rokem vzniku lze označit rok 1829. V dnešní době je tato část obce nejen vyhledávanou chatařskou a rekreační oblastí, ale žije zde i převážná většína starousedlíků.

BRODECKÁ ZVONICE

Na oltář první světové války byly v roce 1916 sňaty tři zvony z věže miletínského kostela . V březnu 1918 došlo i na dva zvony z Úhlejova a Brodku, které byly pro válečné účely zrekvírovány . Zvony byly roztaveny a použity pro válečné hospodářství. Od roku 1918 do roku 1922 v obci nebyla zvonice a nezvonilo se. Toto bylo nelibě přijímámo reprezentací obce i obyvatelstvem. Byla uspořádána dobrovolná sbírka, která vynesla přes tisíc korun. Pomohly i výnosy zábav a divadel i darované naturálie dříví a dovozy. Nový zvon pro osadu Brodek vážil 23 kg, pro Horní Úhlejov 24 kg. V té době se za jedno kilo platilo 44,- Kč. Dne 5. listopadu 1922 byly zvony na Úhlejově a na Brodku posvěceny a od této doby se pravidelně zvonilo. Do 60 let 20. století zvonil Jan Mikulka a Josef Jákl z Brodku. Na brodeckém zvonu je vylitý nápis „ Ku slávě boží, pořízen sbírkou milodarů občanů Dl. Ouhlejova l.p. 1922. 16./5.“. Zvon byl umístěn do rasochy kaštanu u domu čp. 48 v Brodku.

Brodecký zvon koncem 20 století již neplnil svoji funkci a z důvodů zaklínění zvonu v rasoše starého kaštanu u domu čp. 48 hrozilo jeho poškození. Z podnětu předsedkyně komise veřejného pořádku a životního prostředí Obecního úřadu v Úhlejově paní Daniely Valentové byl osud zvonu v roce 1991 dořešen. Předsedkyně komise Daniela Valentová zajistila odborný posudek na brodecký zvon z Krajského střediska Státní památkové péče v Pardubicích. Pracovník této organizace Ing. Dobrkovský po prohlídce doporučil sundání zvonu a vybudování nové zvonice. Dále dopisem ze dne 12. září 1991 požádala Okresní úřad referát kultury v Jičíně o finanční příspěvek na zhotovení nové zvonice.

Bylo rozhodnuto, že nová zvonice bude postavena v blízkosti původního místa v osadě Brodek u domu čp. 48. Strom – vzrostlý smrk v lese za Brodkem na zvonici byl darován Lesní správou Lázně Bělohrad a byl pokácen a odkorněn Josefem Špůrem a Petrem Valentou. Odborné tesařské práce na výrobě zvonice provedl Ladislav Voňka z Třebihoště za úhradu, kterému bylo za tuto práci zaplaceno 3.707,-Kč. Na pracích spojených se zajištěním, výrobou a umístěním zvonice se podíleli : Daniela Valentová, Josef Špůr, Josef Jákl, Petr Valenta a František Munzar. Zvonice byla umístěna na místo v létě roku 1992.

Na Mikuláše v prosinci roku 1996 se zřítila brodecká zvonice z důvodu narušení dřevěného sloupu v místech styku se zemí. Zřícením zvonice nedošlo k poškození samotného zvonu. Zvon byl uložen v hasičské zbrojnici . Bylo rozhodnuto, že oprava zvonice bude provedena dodavatelským způsobem a to firmou Milana Munzara z Úhlejova a Ladislava Voňky z Třebidoště . Postavení opravené zvonice bylo provedeno za pomoci upraveného nakladače Zemědělského družstva Miletín v prosinci roku 1997. Zvonice byla umístěna na betonovou patku na obecní pozemek mezi dům čp. 48 a dům čp. 32 na Brodku. Na stavění opravené zvonice se podíleli : František Munzar, Milan Munzar, Miroslav Mašek, Petr a Luděk Špůrovi, Josef Jákl, Jaroslav Šubr a Petr Valenta.

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva Obce Úhlejov z důvodu poškození brodecké zvonice povětrnostními vlivy byla dne 15. listopadu 2008 zvonice sejmuta. Toto rozhodnutí bylo učiněno z důvodu bezprostředního ohrožení života a zdraví občanů a poškození majetku při samovolném pádu zvonice. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že zvonice bude nově nainstalována na jaře roku 2009 a to po tesařském zpracování sloupu a rasochy zvonice . Bude zachována střecha zvonice po opravě střešní krytiny . Nutná bude i řádná a kvalitní ochrana nátěrem před povětrnostními vlivy. Zvonice byla sejmuta za pomoci autojeřábu. Prohlídkou bylo zjištěno, že je dřevo v místech uchycení zvonice u betonové patky vyhnilé a uvolněné kolem šroubů. Ze sejmuté zvonice byl demontován zvon , který byl uložen na Obecním úřadě. Střecha zvonice je uložena v Hasičské zbrojnici. Došlo ke zhotovení zcela nové vrchní části zvonice, která byla nainstalována zpět a byl pověšen i zvon.

Historie brodecké zvonice ke stažení (17 MB).

publikováno: 24. 11. 2020 10:50,

Novinky z Brodku

Brodek

publikováno: 2. 7. 2020

  • Jan Stránský