Vítejte na stránkách obce Obec Úhlejov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Vyhlášky

platí od: 1.1.2022

Obecně závazná vyhláška 3/2021

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

platí od: 27.12.2021

Obecně závazná vyhláška 4/2021

kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2019.

platí od: 4.2.2021

Nařízení obce 1/2021

O zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce.

platí od: 1.1.2020

Obecně závazná vyhláška č.1/2019

Obecně závazná vyhláška obce Úhlejov č. 1/2019, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí u zdanitelných staveb.

platí od: 1.1.2020

Obecně závazná vyhláška č.2/2019

Obecně závazná vyhláška obce Úhlejov č. 2/2019, o místním poplatku ze psů.

platí od: 1.1.2020

Obecně závazná vyhláška č.3/2019

Obecně závazná vyhláška obce Úhlejov č. 3/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Úhlejov.

platí od: 1.1.2019

Obecně závazná vyhláška obce Úhlejov č. 1/2018

Obecně závazná vyhláška obce Úhlejov č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

platí od: 24.11.2016

Obecně závazná vyhláška č.3/2016

Obecně závazná vyhláška obce Úhlejov č. 3/2016, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.

aktualizováno: 24. 10. 2020 15:01, Jan Stránský

Novinky z obce

Turistika

aktualizace stránky: 13. 2. 2021

Cykloturistika

Přes Úhlejov vede jedna konkrétní cyklotrasa. Je zaznamenávána číslem 4086. Délka členité trasy je 22,8 kilometrů. Začíná se na 380 metrech nadmořské výšky, nejvyšší bod dosahuje 671 m.n.m..

Ochrana osobních údajů

aktualizace stránky: 13. 2. 2021

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále též "GDPR")

Správce osobních údajů: Obec Úhlejov
sídlo: Úhlejov 50, 507 71 Miletín
IČO: 00272281, DS: 7bhbuda
telefon: 775940406, 724544735
e-mail: uhlejov@seznam.cz

Místní poplatky pro rok 2021

aktualizace článku: 3. 1. 2021

  • Lenka Šedivá DiS.
  • 637

Informace k úhradě místních poplatků pro rok 2021 - odpady a psi.