Vítejte na stránkách obce Obec Úhlejov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Chroustov

Původně samostatná, politická, katastrální a později školní obec, byla v roce 1990 připojena k Úhlejovu jako část obce.

MÍSTNÍ NÁZVY A OZNAČENÍ

1. Na mládí - zábírá severní část katastru, po obou stranách silnice z Miletína na Zvičinu (p. č. 202 - 380). Převážně lesy, role a louky, které hraničí s katastrem zvičinským a úhlejovským a jsou od sebe odděleny potokem Dolnoúhlejovským. Na západě se dotýká katastru boreckého.

2. Na stařici - svažitý terén k východu do údolí Dolnoúhlejovského potoka (p. č. 77 - 201). Na jihu hraničí s katastrem miletínským.

3. Na zdulnicích - svažitý terén k západu a jižně od hranice na podemladí (p. č. 386 - 448). Dotýká se katastru želejovského a jedná se převážně o role.

4. Vedle obory - jde o pokračování pozemků Na zdulnicích, na západě jsou od katastru želejovského odděleny potokem želejovským, na jihu hraničí s katastrem miletínským (p. č. 454 - 549). Jsou to převážně role a les.

5. Zelený kopeček - zhruba nejvyšší terénní útvar při silnici z Miletína na Zvičinu nad severní částí obce.

6. U křížku - část terénu pod lesem. Původní kamenný kříž byl poškozen a prakticky zlikvidován. Leží v rozvalinách v příkopu po levé straně silnice z Chroustova ke Zvičině.

7. U doubku - terén v prostoru spojovací cesty k Lukavečku a ke stařici.

8. Šomola - lesní stráň svažující se do údolí Dolnoúhlejovského potoka na okraji rekreační oblasti.

9. Volšíkův kopec - svah jižním směrem k lesu a cesta pokračuje k Podháji. Vede tudy turistická stezka Z 121, která prochází obcí přes osadu Růžovka a končí na Zvičině.

10. Na vápence - prostor západně od silnice v blízkosti nynějšího zemědělského střediska. Dříve se zde pálilo vápno.

11. U sv. Trojice - po levé straně silnice na okraji lesa stála mohutná borovice z roku asi 1760. Na borovici byla připevněna skříňka se soškou sv. Trojice. Borovice byla větrem vyvrácena v roce 1946.

12. Lukašov - část lesa po levé straně silnice z Miletína na Zvičinu a jižně od obce.

CHROUSTOVSKÁ ŠKOLA

Podrobnou historii Chroustovské školy naleznete v dokumentu   Chroustovská škola.pdf (2 MB).

publikováno: 24. 11. 2020 10:59,

Novinky z Chroustova

Chroustov

publikováno: 2. 7. 2020

  • Jan Stránský