Vítejte na stránkách obce Obec Úhlejov, chcete si nastavit zobrazení:

Chroustov

Původně samostatná, politická, katastrální a později školní obec, byla v roce 1990 připojena k Úhlejovu jako část obce.

MÍSTNÍ NÁZVY A OZNAČENÍ

1. Na mládí - zábírá severní část katastru, po obou stranách silnice z Miletína na Zvičinu (p. č. 202 - 380). Převážně lesy, role a louky, které hraničí s katastrem zvičinským a úhlejovským a jsou od sebe odděleny potokem Dolnoúhlejovským. Na západě se dotýká katastru boreckého.

2. Na stařici - svažitý terén k východu do údolí Dolnoúhlejovského potoka (p. č. 77 - 201). Na jihu hraničí s katastrem miletínským.

3. Na zdulnicích - svažitý terén k západu a jižně od hranice na podemladí (p. č. 386 - 448). Dotýká se katastru želejovského a jedná se převážně o role.

4. Vedle obory - jde o pokračování pozemků Na zdulnicích, na západě jsou od katastru želejovského odděleny potokem želejovským, na jihu hraničí s katastrem miletínským (p. č. 454 - 549). Jsou to převážně role a les.

5. Zelený kopeček - zhruba nejvyšší terénní útvar při silnici z Miletína na Zvičinu nad severní částí obce.

6. U křížku - část terénu pod lesem. Původní kamenný kříž byl poškozen a prakticky zlikvidován. Leží v rozvalinách v příkopu po levé straně silnice z Chroustova ke Zvičině.

7. U doubku - terén v prostoru spojovací cesty k Lukavečku a ke stařici.

8. Šomola - lesní stráň svažující se do údolí Dolnoúhlejovského potoka na okraji rekreační oblasti.

9. Volšíkův kopec - svah jižním směrem k lesu a cesta pokračuje k Podháji. Vede tudy turistická stezka Z 121, která prochází obcí přes osadu Růžovka a končí na Zvičině.

10. Na vápence - prostor západně od silnice v blízkosti nynějšího zemědělského střediska. Dříve se zde pálilo vápno.

11. U sv. Trojice - po levé straně silnice na okraji lesa stála mohutná borovice z roku asi 1760. Na borovici byla připevněna skříňka se soškou sv. Trojice. Borovice byla větrem vyvrácena v roce 1946.

12. Lukašov - část lesa po levé straně silnice z Miletína na Zvičinu a jižně od obce.

CHROUSTOVSKÁ ŠKOLA

Podrobnou historii Chroustovské školy naleznete v dokumentu   Chroustovská škola.pdf (2 MB).

aktualizováno: 24. 11. 2020 10:59, Martin Stránský

Novinky z Chroustova

Chroustov

aktualizace galerie: 2. 7. 2020

  • Jan Stránský