Vítejte na stránkách obce Obec Úhlejov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Služby zajišťované obecním úřadem

Obec Úhlejov se v současné době zapojuje do velkého množství aktivit a projektů, které mají přinést prospěch nejen občanům obce, ale i obecnímu úřadu.

Jsme zapojeni do projektu společnosti REMA - zelená obec, kdy je v prostorách obecního úřadu umístěn box na drobná elektrozařízení. Tento box slouží ke zpětnému odběru drobných elektrozařízení. Každý občan může přinést vyřazené či rozbité elektrozařízení, vložit ho do tohoto boxu a společnost REMA provede bezplatnou likvidaci.

   CO MŮŽETE VLOŽIT DO SBĚRNÉHO BOXU.pdf (1 MB)

Společnost ASEKOL se zabývá zpětným odběrem elektrozařízení ve spolupráci se svozovou společností. Vždy 2 x ročně obecní úřad organizuje svoz nebezpečných odpadů, který zajišťuje společnost Marius Pedersen a.s. . Součástí svozu jsou i kompletní vyřazená elektrozařízení (lednice, televize, pračka ...), jejichž likvidace je zdarma. V případě, že je při mobilním svozu nebezpečných odpadů odevzdáno alespoň jedno elektrozařízení dostane obecní úřad od společnosti Asekol jednorázový příspěvek 840,- Kč ročně.

Další zajímavostí je zapojení do akce "Sbírej tonery". Jedná se o unikátní projekt, kdy je v prostorách obecního úřadu umístěn box na sběr použitých tonerů a inkoustových kazet. Ty jsou následně recyklovány a výtěžek jde na vybrané dětské domovy.

   JAKÝCH TONERŮ SE TO TÝKÁ.pdf (41 kB)

PRACOVIŠTĚ CZECH POINT

O co můžete na tomto pracovišti žádat :

Výpis z katastru nemovitostí - pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu případně číslo popisné, jedná-li se o stavbu.

Výpis z obchodního rejstříku - Úplný výpis, kde jsou obsaženy všechny informace, které byly zapsány v obchodním rejstříku po dobu existence firmy nebo výpis platných, který obsahuje souhrn informací o firmě k aktuálnímu datu.

Výpis z rejstříku trestů - podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán. Tato žádost se archivuje dle zákona. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě úředně ověřené plné moci. Totožnost žádající osoby se ověřuje na základě předloženého dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad).

Výpis ze živnostenského rejstříku - výpis veřejná část bude vydán na základě identifikačního čísla.

Výpis z bodového hodnocení řidiče - tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady. výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis na základě úředně ověřené plné moci.

CENY SLUŽEB CZECHPOINTU

Výpis z katastru nemovitostí První strana 100,- KčKaždá další strana 50,- Kč
Výpis z obchodního rejstříkuPrvní strana 100,- KčKaždá další strana 50,- Kč
Výpis z rejstříku tretůCelý výpis 50,- Kč
Výpis ze živnostenského rejstříkuPrvní strana 100,- KčKaždá další strana 50,- Kč
Výpis z bodového hodnocení řidičePrvní strana 100,- KčKaždá další strana 50,- Kč


SPRÁVNÍ POPLATKY


Ověření podpisu30,- Kč
Ověření listiny30,- Kč/list
Přihlašovací poplatek50,- Kč
Správní poplatek100,- Kč
Rekreační poplatek1 lůžko/noc10,- Kč
Poplatek za odpadytrvalý pobyt/1 osoba1200,- Kč
Poplatek za odpadyrekreační objekt1200,- Kč
Poplatek za psy1. pes 50,- Kč2. a další pes 80,- Kč

CENY SLUŽEB V RÁMCI SVOZU ODPADŮ

Obecní úřad zajišťuje svoz komunálního odpadu a tříděného odpadu. Náklady na svoz tříděného odpadu a pronájem kontejnerů jsou na náklady obecního úřadu. Odběr tříděného odpadu je zajišťován svozovou společností ve spolupráci se společností EKOKOM a. s.. Obecní úřad dostává zpět finanční prostředky a to podle skutečně vytříděného odpadu.

Zde naleznete co je možné vyrobit v rámci recyklace z tříděného odpadu.
   Leták 1..pdf (2 MB)
   Leták 2..pdf (1 MB)
   Leták 3..pdf (2 MB)
   Leták 4..pdf (1 MB)

Obecní úřad od počátku roku 2013 přešel na centrální svoz komunálního odpadu, kdy veškeré platby za svoz odpadů hradí obecní úřad. Občan při zaplacení místního poplatku obdrží celoroční svozovou známku a může vždy v pravidelných intervalech nechat odpad odvést. Pokud by bylo třeba zlikvidovat větší množství odpadu, je možnost zakoupit svozové pytle pro jednorázový výsyp, které jsou k dispozici na obecním úřadě.

Pytel PE jednorázový výsyp 10,- Kč

Obec se zapojila do projektu Venkovská tržnice. Na území obce byly naistalovány dvě nové informační vitríny (na Úhlejově u obecního úřadu a na Chroustově u hasičské zbrojnice). Cílem tohoto projektu je větší informovanost občanů o kulturních a společenských aktivitách na v našem okolí.

publikováno: 24. 11. 2020 11:56,

Novinky z úřadu

Projekty - dotace

publikováno: 14. 6. 2022

Úhlejov - autobusová zastávka u obecního úřadu - etapa I.

je spolufinancován Evropskou unií z programu 11703 - Integrovaný regionální operační program

Pasport komunikací Úhlejov

publikováno: 28. 11. 2021

Obecní úřad v Úhlejově rozhodl dne 8.3.2018 o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací a o schválení pasportu místních komunikací.

Svoz nebezpečného odpadu

publikováno: 4. 6. 2021

  • Lenka Šedivá DiS.
  • 718

Jarní svoz nebezpečného odpadu - Úhlejov, Chroustov.