Vítejte na stránkách obce Obec Úhlejov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Projekty - dotace

Úhlejov - autobusová zastávka u obecního úřadu - etapa I.

je spolufinancován Evropskou unií z programu 11703 - Integrovaný regionální operační program

CÍL AKCE (PROJEKTU):

zvýšení bezpečnosti dopravy (zejména chodců) a podpora udržitelné dopravy

POPIS PROJEKTU:

vybudování souvislého chodníku v centru obce podél silnice III/28449, kterým bude zajištěn bezpečný přímý přístup k nové zastávce autobusové veřejné dopravy pro zlepšení dostupnosti cestování v rámci regionu.

VÝSLEDKY PROJEKTU:

zvýšení bezpečnosti dopravy

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE PROJEKTU: 

30.11.2022

Příprava realizace investičního projektu

je spolufinancován Královéhradeckým krajem z Dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 24RGI02-0009

CÍL AKCE (PROJEKTU):

zajistit dostatečné podklady pro realizaci dotačního projektu s názvem  "Obnova místní komunikace 1c - Úhlejov".

POPIS PROJEKTU:

zajištění geodetických podkladů a projektové dokumentace ve stupni Projektová dokumentace pro provádění stavby a dále zpracování zadávací dokumentace a administrace veřejné zakázky.

VÝSLEDKY PROJEKTU:

vypsání výběrového řízení, vysoutěžení zhotovitele a zdárná realizace dotační akce.

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE PROJEKTU: 

31.5.2024

publikováno: 14. 6. 2022 11:20, OI admin

Novinky z úřadu

Pasport komunikací Úhlejov

publikováno: 28. 11. 2021

Obecní úřad v Úhlejově rozhodl dne 8.3.2018 o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací a o schválení pasportu místních komunikací.

Svoz nebezpečného odpadu

publikováno: 4. 6. 2021

  • Lenka Šedivá DiS.
  • 802

Jarní svoz nebezpečného odpadu - Úhlejov, Chroustov.

Terénní osobní asistence

publikováno: 4. 6. 2021

  • Lenka Šedivá DiS.
  • 762

Nabídka služby terénní osobní asistence.